• Het bestuur van EVV Echt wenst al haar leden, sponsors, vrijwilligers en supporters heel fijne feestdagen en een voorspoedig 2022. Wij danken allen voor hun inzet en betrokkenheid.

    Het zijn moeilijke tijden maar we hopen toch dat we weer spoedig aan de slag kunnen.

    Ook hopen we in het najaar van 2022 onze vernieuwde accommodatie in gebruik te kunnen nemen.

    Het bestuur van EVV Echt