• In de eerste week van november gaat het dan eindelijk gebeuren : de accommodatie van EVV Echt (gebouwd in 1983) gaat grondig op de schop.

  Maandag 18 oktober j.l. was er een extra ledenvergadering aangaande de bouw. Voorzitter Geert Hees en architect Erwin Maertens gaven tekst en uitleg over de bouwactiviteiten.
  De leden gaven vervolgens unaniem hun fiat aan de bouwplannen inclusief het voorgestelde financieel plaatje.

  Vrijdag 22 oktober vonden er een aantal voorbereidende activiteiten plaats. Het scorebord en de cameraruimte  moesten worden verplaatst.
  Een grote hijskraan van de firma Mammoet kwam er aan te pas om dit te regelen.
  Het scorebord heeft een nieuwe plaats gekregen in de hoek van het hoofdveld.  Het camerahok is verplaatst naar het dak van de tribune. (zie foto’s)

  De nieuwbouw zal plaatsvinden op de ruimte voor de huidige kantine. De verbouw vindt plaats in de huidige kantine, keuken en bestuurskamer. Nadat de bouw is gerealiseerd zullen de huidige kleedlokalen worden opgeknapt.
  Gedurende de bouwwerkzaamheden kunnen alle activiteiten bij de club normaal doorgang vinden. Wel zal de toegang tot de accommodatie tijdelijk worden verplaatst naar het pad rechts van de kantine van Rios’31.

  Als alles volgens planning verloopt,  zullen de werkzaamheden volgend jaar rond deze tijd klaar moeten zijn.

  Voorzitter Geert Hees deed tijdens de ledenvergadering een dringend beroep op de leden en supporters om waar nodig hand - en spandiensten te verlenen. Er is daarom een werkgroep (o.l.v. oud-voorzitter Ben Heijman en Piet de Bont) opgericht om het vrijwilligerswerk te coördineren.

  Via onze website zullen we u de komende tijd informeren over de ontwikkelingen van de nieuwbouw.