• Aan- of afmelden senioren

  Aan nieuwe seniorenleden

  Hier kunt u een formulier downloaden waarmee u te kennen geeft dat u lid wenst te worden van de voetbalvereniging EVV Echt of dat u zich wenst af te melden als lid van onze vereniging.

  Wij vragen u om dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en in te leveren bij:

  Henk Delissen, Graaf 36, 6101 CE Echt, tel. 06 - 44384496, of bij Jan Levels, Gildelaan 19, 6101 GK Echt, tel. 06 – 23410925.

  Onderstaand de actuele contributiebedragen zoals ze zijn vastgesteld door de jaarvergadering en die gelden in het seizoen 2021 – 2022.

  Jeugd t/m 17 jaar:

  JO19/2 t/m JO13     € 130,00 

  JO11 t/m JO7          € 100,00

  Senioren vanaf 18 jaar en ouder:                        

  Wedstrijd spelende senior leden                          € 175,00

  Niet wedstrijdspelende senior leden                    €   90,00

  ACADEMY LEDEN: 

  J023     € 320,00

  Jo19/1     € 320,00

   

  Betaling van de contributie kan alleen plaatsvinden middels het verlenen van een machtiging tot automatische betaling.

  De incasso contributie wordt binnen een maand na de aanmelding in een termijn ingehouden.

  Tevens dienen nieuwe leden een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een recente pasfoto bij te voegen.

  Zolang betaling van de contributie niet is voldaan, zal de spelerspas niet worden uitgereikt en kan er dus niet worden gevoetbald.

   

  Wij danken u voor uw medewerking.

   

  Ledenadministratie Senioren EVV Echt

   

  Hieronder treft u de link aan naar het aan- of afmeldingsformulier en tevens een link naar een mutatieformulier.

  Voor het downloaden van het aan- of afmeldingsformulier klik op : Aan_afmeldingsformulier incl AVG

  Formulier gaarne versturen naar info@evvecht.nl